open/close

Uppdaterade transportvillkor 1 januari 2020

I samband med årsskiftet uppdateras som vanligt DSV Roads transportvillkor. De nya villkoren, version 20-2020,  börjar gälla från den 1 januari 2020.

DSVs aktuella transportvillkor hittar du som alltid på vår hemsida via länk:

Transportvillkor 

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.

Med vänliga hälsningar
DSV