open/close

Brexit – de konservativa vann valet

De konservativas klara majoritet i förra veckans brittiska parlamentsval innebär att det är troligt att Brexit kommer fortsätta i linje med utträdesavtalet, även om vi får invänta detaljer tills den nya regeringen kommit på plats.

Om utträdesavtalet ratificeras av Storbritannien och EU, förväntas tidsplanen vara:

  • 31 januari - Storbritannien lämnar formellt EU
  • 1 februari - övergångsperioden till 31 december 2020 börjar. Under denna period förväntas små förändringar jämfört med i dag
  • Mars - framtida handelsförhandlingar kommer troligen att inledas
  • 30 juni - sista dag för Storbritannien att begära en förlängning av övergångsperioden

Vad som händer därefter beror mycket på hur förhandlingarna om handelsavtal går.

Det är fortfarande möjligt att en hård Brexit sker i slutet av 2020. DSV kommer att fortlöpande arbeta för att stödja våra kunder, och om tulldokumentation eller andra åtgärder behövs, är vi redo att bistå.

För närvarande anser vi det som osannolikt att en hård Brexit skulle kunna ske före slutet av 2020.

Har du frågor med anledning av Brexit är du välkommen att ställa dem via mail: brexit@se.dsv.com

Du kan med fördel även hålla dig uppdaterad på DSVs Brexit-portal, www.brexit.dsv.com