open/close

Uppdatering kring Brexit

Det har varit några händelserika veckor kring Brexit. Det mest troliga scenariot just nu är att Storbritannien kommer att stanna i EU fram till åtminstone den 31:a januari 2020. Vad som händer därefter är oklart.

Det kommer att bli val till det brittiska parlamentet den 12:e december. Utformningen av det nya parlamentet kommer då att styra den fortsatta riktningen - men det finns risk för att det inte finns någon tydlig vinnare och att den politiska striden fortsätter.

Brexit med ett avtal, en avtalslös/hård Brexit eller att Storbritannien väljer att annullera begäran om EU-utträde helt och hållet, är alla fortfarande möjliga utfall.

Ett utfall i form av hård Brexit är det som får störst konsekvenser jämfört med nuvarande situation där bland annat tullförfarande kommer att införas. Därför är det viktigt att vi fortsätter att upprätthålla beredskapen för en hård Brexit. Det är inte troligt, men fullt möjligt, att en Brexit-lösning blir klar omedelbart efter valet i december.

Fortsätt att följa utvecklingen i dina nyhetskanaler och på DSVs Brexit-site, www.brexit.dsv.com

Har du frågor med anledning av Brexit är du även välkommen att ställa dem via mail: brexit@se.dsv.com