open/close

Utnämning av VD för DSV Air & Sea AB i Sverige


I samband med samgåendet mellan DSV och Panalpina, vilken främst berör DSVs sjö- och flygverksamhet i Sverige, har Svante Larsson utnämnts till att fortsätta
 
 
 
 
 
 
 
 
leda verksamheten som VD för DSV Air & Sea AB. 

”Svante Larsson har mångårig erfarenhet som VD för bolaget med goda resultat samt erfarenhet av tidigare sammanslagningar. Tillsammans med Svante och hans team står DSV väl rustade inför integrationen med Panalpina i Sverige och det fortsatta arbetet inom divisionen”, säger Henrik Nielsen, Executive Vice President, DSV Air & Sea A/S.

Svante Larsson, VD DSV Air & Sea AB Svante Larsson, VD, DSV Air & Sea AB