open/close

Uppdaterade transportplaner gällande vägtransporter av inrikes styckegods

Med anledning av förändringar i Sveriges postnummerindelning samt justering av vissa ledtider, har DSVs transportplaner för inrikes styckegods uppdaterats på vår hemsida. Dessa börjar gälla den 1/1 2020. Du finner både transportplaner som gäller fram till samt fr.o.m. den 1/1 2020 via nedan länk:

Transportplaner gällande inrikes styckegods

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.