open/close

Uppdaterade transportplaner gällande vägtransporter av inrikes styckegods

Med anledning av förändringar i Sveriges postnummerindelning samt justering av vissa ledtider, har DSVs transportplaner för inrikes styckegods uppdaterats på vår hemsida. Du finner gällande transportplaner, med våra terminalers postnummer som utgångspunkt,  via nedan länk:

Transportplaner gällande inrikes styckegods

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.