open/close

Förlängda ledtider till och från UK/Irland


Med anledning av den osäkerhet som råder i Storbritannien p.g.a. BREXIT, har belastningen på marknaden ökat markant de senaste veckorna. Tillsammans med den redan ansträngda tillgången på chaufförer har detta satt extra hårt tryck på kapaciteten med konsekvens att våra ledtider till och från UK/Irland har förlängts. Detta kan även innebära förseningar på gods med fixtids-leveranser. Med anledning av ovanstående situation kommer vi ha begränsad lastningskapacitet under de närmsta veckorna, med risk för ytterligare störningar även efter det. 

DSV följer utvecklingen noga. Vår bedömning är att de höga volymerna kommer hålla i sig fram till en eventuell BREXIT den 31:e oktober. Vi reserverar oss för eventuella merkostnader som kan uppstå med anledning av ovanstående situation.

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor gällande dina transporter enligt ovan.