open/close

Förberedelse inför Brexit

 

Förberedelserna för en eventuell hård brexit fortgår. De senaste veckorna har vi på DSV i Sverige bland annat intensifierat vårt arbete tillsammans med DSV i UK och DFDS Seaways. För att underlätta en så smidig övergång som möjligt vill vi även ha hjälp av våra kunder.

Vi önskar att du som kund börjar skicka med en fullständig handelsfaktura vid bokning så snart som möjligt, dock senast den 14/10. Endast med en korrekt och komplett handelsfaktura kan gods transporteras till eller från Storbritannien vid en hård brexit. En checklista på vad handelsfakturan måste innehålla finns på vår brexit-site, www.brexit.dsv.com. Värt att notera är att varubeskrivning behöver anges på engelska och att namn, adress, EORI-nummer och VAT-nummer krävs till avsändare och mottagare i båda länderna, för att möjliggöra en effektiv hantering På DSV har vi lång erfarenhet och stor kunskap när det gäller tullhantering och vi utför gärna även dina förtullningar.

Flera kunder har redan skickat fullmakt till oss och du som ännu inte har gjort så har fortfarande den möjligheten. Nedan finner du en tullfullmakt både på svenska och engelska.

Tullfullmakt 

Power of atterney 

Skicka ifylld fullmakt till tullfullmakt@se.dsv.com om du inte redan gjort så. Denna fullmakt gäller för tullhantering på den svenska sidan. Den part som ska utföra tullförfarandet på den brittiska sidan (t ex DSV UK) behöver också en fullmakt och därför är det viktigt att du säkerställer att din partner i Storbritannien har förberett detta. För att fullmakterna ska vara giltiga är det viktigt att de signeras av behörig firmatecknare.

Vi rekommenderar dig som kund att ansöka om tullkredit hos tullverket, vilket möjliggör en effektiv hantering.

Slutligen vill vi återigen poängtera vikten av att organisationer på den brittiska sidan anmält sig för TSP (Transitional Simplified Procedures), vilket underlättar import till Storbritannien betydligt. Hör gärna med din partner så att de registrerat sig för detta. Mer information kan fås hos de brittiska myndigheterna, HMRC.

Du kan med fördel hålla dig uppdaterad på DSVs Brexit-portal, www.brexit.dsv.com

Har du frågor i ämnet är du även välkommen att ställa dem via mail: brexit@se.dsv.com

Med vänliga hälsningar
DSV