open/close

IT-problem


Med anledning av IT-problem under gårdagen har ett antal bokningar fördröjts, vilket tyvärr kan innebära försenad lastning och lossning på en del av de transporter som bokades under måndagen. 
 
Vänligen kontakta din kontaktperson på DSV vid frågor som rör dina vägtransporter enligt ovan.
 
Med vänliga hälsningar
DSV