open/close

Uppdaterade transportplaner och transportvillkor gällande vägtransporter

Med anledning av förändringar i Sveriges postnummerindelning samt justering av vissa ledtider, har DSVs transportplaner för inrikes styckegods uppdaterats på vår hemsida. Du finner gällande transportplaner, med våra terminalers postnummer som utgångspunkt,  via nedan länk:

Uppdaterade transportvillkor 1 juli 2019

I samband med halvårsskiftet uppdateras som vanligt även DSV Roads transportvillkor. De nya villkoren, med bl.a ett par förändringar i våra avgifter, börjar gälla från den 1 juli 2019.

DSVs aktuella transportvillkor hittar du som alltid på vår hemsida via länk:

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring ovanstående information.

Med vänliga hälsningar
DSV