open/close

Tågoperatörs sommarschema begränsar tågtrafiken till/från Italien vecka 31-34

Under vecka 31-34 har vi begränsade tågavgångar till/från Italien, då det endast finns avgångar på helgerna dessa veckor. Detta riskerar att påverka ledtider och kapaciteter under de aktuella veckorna men också de närmaste veckorna därefter. Vi kommer att arbeta för att detta ska få så lite inverkan som möjligt.

Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV vid eventuella frågor i samband med detta