open/close

DSV inleder samarbete med seglingsteam i satsning mot OS 2020

DSV har sökt aktivt efter en samarbetspartner för sponsring med möjlighet till gemensam marknadsföring som motsvarar DSVs strävan, värderingar och ambitioner. Valet föll på Team Hedström – Hamel.

Team Hedström – Hamel består av Fritiof Hedström och Otto Hamel, två seglare i klassen 49-ers med ett klart uttalat mål för 2020 – Olympiska Spelen i Tokyo, Japan.

Fritiof och Otto är två målinriktade elitseglare som kombinerar idrott med universitetsstudier. Båda studerar vid Chalmers och seglar för Göteborgs Kungliga Segelsällskap.

De är med i landslaget i den olympiska seglingsgrenen 49-ers, en spektakulär båtklass som fostrat många av de seglare som tagit steget vidare till proffstävlingar som America's Cup och Volvo Ocean Race.

Det är tredje säsongen de seglar tillsammans. Som 49-ersseglare gäller det att vara både stark och snabb, och framför allt snabbtänkt då förutsättningarna hela tiden ändras och hastigheterna är höga. "Att vi nu inleder ett samarbete med DSV känns väldigt motiverande och spännande", säger Otto och fortsätter: "Att hitta en partner som förstår vår internationella spelplan känns värdefullt och vi hoppas kunna skapa ett mervärde tillbaka genom både utbyte av erfarenheter och genom att introducera DSV till en ny marknad. Att få stöttning i vår satsning är ovärderligt och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta jobba mot vårt mål, vilket i slutändan är att vinna medaljer."

"Första tävlingen med DSV ombord var EM den 13-19 maj i England. Det är kul med en ny partner, det ger alltid mer energi och det visade vi inte minst genom att vinna det första träningsracet vi seglade med DSV på båten", säger Fritiof och fortsätter: "Just nu ligger fokus på EM, men snart är det åter dags för OS-förberedelserna. I augusti är vi i Japan och testar förhållandena där, och sen är det VM i december med nästa tillfälle att kvala in till OS."

”Både valet av sport och team föll sig naturligt. Segling är en miljövänlig sport och speglar mycket väl DSVs ambition att arbeta aktivt för en positiv miljöpåverkan”, säger Stefan Rumander, General Manager Marketing på DSV och fortsätter: I ett samhälle där våra tjänster efterfrågas allt mer är det viktigt att vi, som en viktig spelare, också arbetar aktivt för att finna vägar att både tillfredsställa de behov som finns från handel och industri och samtidigt verka för en långsiktig utveckling. I det sammanhanget kändes segling som ett självklart intressant projekt att gå in i.”

Team Hedström - Hamel visade sig dessutom stå för många andra värderingar som DSV delar.
 
”Båda parter vet att framgång kräver nästintill perfektionism. Teamets engagemang och målmedvetenhet är något som även DSV eftersträvar och upplever hos sin personal. Vi vet att materielen man arbetar med är viktiga, men utan den personliga satsningen och engagemanget blir resultatet inte det önskade eller förväntade. Det krävs skicklighet för att kunna navigera i både med- och motvind. Nu återstår att även visa på vår långsiktiga gemensamma vilja att vinna”, avslutar Stefan Rumander.

I olika perioder framöver kommer DSV att synas tillsammans med teamet med störst exponering under Kieler Woche i Tyskland och SM-veckan i Malmö under sommaren.


Fritiof Hedström och Otto Hamel, två seglare i klassen 49-ers med ett klart uttalat mål för 2020 – Olympiska Spelen i Tokyo.