open/close

Banarbete påverkar tågtransporter till och från Mälardalen och Tyskland/Italien


På grund av omfattande banarbeten kommer vår tåglinje, mellan Malmö - Eskilstuna – Malmö, att styras om och i stället gå via Göteborg med ett kortare tågset. Det innebär tyvärr förlängda ledtider och mindre kapacitet på våra tågtransporter till/från Mälardalen och främst Tyskland och Italien, under tiden banarbetet pågår. 
 
Vänligen kontakta din ordinarie DSV-kontakt vid frågor gällande dina tågtransporter enligt ovan.