open/close

2M Alliansen ändrar dag på sitt direktanlöp i Göteborgs Hamn

Från och med vecka 20, 2019, kommer 2M Alliansen ändra dag på sitt Fjärran Östern-anlöp till/från Göteborgs Hamn från tisdagar till måndagar. Omläggningen påverkar våra laster från Fjärran Östern och de slingor/trader där direktbåten nyttjas som feederbåt ner till kontinenten för omlastning. Transittiden kommer också påverkas samt bli längre. Vi ber att få återkomma med närmare information kring ovan ändring till de kunder som berörs.

Vad innebär ovan ändring vid export- resp. importlast?
Godset måste vara levererat till hamnen i slutet av veckan innan båtens avgång på måndagen, vid export. Exakta dagar och tider kommer informeras av DSV vid bokning. Vid import kommer fartygen lossa på tisdagar och godset kommer vara tillgänglig från onsdagar.

Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV vid frågor gällande sjöfrakt.