open/close

COVID-19 har gått in i ny fas och stora delar av världen öppnar upp

Allt fler verksamheter öppnar upp i olika delar av världen, vilket öppnar för både gamla och nya logistiklösningar. DSV har löpande både säkerställt befintliga logistikvägar liksom utvecklat och erbjudit alternativ för att hålla våra kunders försörjningskedjor igång.

Situationen med COVID-19 fortsätter att utmana och anstränga både människor, nationer, kontinenter och, inte minst, företag och ekonomier. Trots det upplever flera länder en minskad smitta och väljer att öppna upp både verksamheter och gränser.

Samtliga är dock eniga i att det fortfarande är ett ytterst allvarligt läge och att minskade restriktioner kräver fortsatt stor respekt och efterlevnad av de rekommendationer och restriktioner som kvarstår.

Den nya situationen i världen, inte minst inom Europa, medför förändrad efterfrågan av varor, tjänster och därmed transport- och logistiklösningar. Utvecklingen präglas dock av stor osäkerhet och instabilitet, vilket fortsatt påverkar möjligheterna att långsiktigt planera både resurser och trafikstruktur. Inom DSV arbetar vi kontinuerligt för att kunna erbjuda våra kunder en kapacitet anpassad efter rådande situation, ibland t.o.m. med stora variationer på daglig nivå. Med facit i hand, känner vi en stolthet för det vi presterat tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Genom att gränser och näringsliv åter öppnar upp återgår dock inte samhället till att vara detsamma som före COVID-19. Social distansering, köer vid gränsövergångar, reducerade kapaciteter inom olika transportalternativ såsom flyg och sjö fortsätter att skapa bl.a. längre ledtider och obalanser. Efterhand räknar vi att detta kommer att avta om utvecklingen fortsätter i samma riktning som hittills. Vi kommer alltid att ha våra kunders, anställdas och leverantörers säkerhet och hälsa som första prioritet samtidigt som vi fokuserar på att ge våra kunder bästa möjliga service och kvalitet utifrån varje givet tillfälle.

Vi rekommenderar därför våra kunder att fortsatt arbeta med framförhållning och säkerställa att beställda transportuppdrag kan utföras både avseende lastning såväl som lossning.

Vi arbetar även fortsatt med situationsanpassade och förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för virusets spridning och påverkan inom DSVs verksamhet, vilket du kan läsa mer om i nedan information. Sidan uppdateras löpande.

Vad gör vi för att säkra våra kunders leveranser?

Huvudsaklig fokus för DSV är att upprätthålla produktionen efter de förutsättningar som ges och att ge våra kunder en så bra service som möjligt, samtidigt som vi säkerställer att vår personal, leverantörer och kunder hålls säkra från smitta.

Kristeam

DSV har aktiverat sitt Crisis Respons Team på både global och nationell nivå. Representanter från högsta ledningsnivå samt nyckelpositioner, följer utvecklingen noga och löpande med dagliga avstämningar och åtgärder enligt de råd och rekommendationer som kommer från svenska myndigheter. Nödvändiga åtgärder träder i kraft med omedelbar verkan när så krävs.

Under dagliga möten hanterar och utvärderar Crisis Respons Team:

-      Nyheter från myndigheter och regering
-      Status hos kunder, leverantörer och personal
-      Beslut om eventuella åtgärder
-      Aktuell produktionsstatus
-      Behov av extern och intern information

Strikta förhållningsregler för personal och chaufförer/leverantörer

DSV följer strikt WHOs, Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och råd gällande COVID-19. Bland annat har information gått ut till både personal och leverantörer om att hålla god handhygien, använda handsprit och hålla behöriga avstånd.

Förhållningsregler för våra chaufförer

  • Vid lastning/lossning hos kund gäller först och främst direktiv från kund, vilka måste vara kända för DSV senast i samband med bokning
  • Vid ankomst till DSVs terminal har våra chaufförer skyldighet att uppge om man kört internationell trafik de senaste 14 dagarna
  • Chaufför som kör internationell trafik, får inte lämna hytten under någon del i lastnings-/lossningsförfarandet. Fraktdokumenten ska hanteras på ett säkert sätt och utan fysisk kontakt med personal på plats
  • Våra chaufförer har skyldighet att informera om hälsotillstånd inför lastning och/eller lossning
  • Instruktion har gått ut kring hur leverantör/transportör ska agera om sjukdomssymptom uppstår i samband med uppdrags utförande


Förhållningsregler till vår personal:

  • Tjänsteresor och möten har, såväl internt som externt, ersatts med Skype eller liknande alternativ
  • Verksamhetskritiska fysiska möten ska godkännas av VD och begränsas till max 4 personer
  • Personal ska stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, oavsett om man misstänker smitta från COVID-19 eller ej
  • Tjänstemän arbetar hemifrån i största möjliga mån 
  • Personal har avrådits från resor privat 


Instruktioner gällande övriga besök på DSVs kontor och terminaler

DSV har stängt sina kontor och terminaler för externa besök. 

Noggrann bevakning av riskområden

DSV håller en noggrann bevakning av det nya Coronavirusets utveckling samt de restriktioner som införs i länder runtom i världen. Vi vidtar åtgärder för transport, lastning och lossning i förhållande till de krav och risker som finns.

Frågor och svar

Via nedan länkar till vår globala hemsida kan du ta del av frågor och svar samt få information per DSV-land och region gällande COVID-19 på engelska:

FAQ på engelska

Global produktionsstatus per kontinent - på engelska

Global Information via www.dsv.com

Länk till Tullverket vid transport till tredje land:

http://tullverket.se/sv/foretag/coronavirusetochdintullhantering.4.153f8c8c16ffad23c22719.html

Tidigare information

Nedan finner du länkar till tidigare information som gått ut:

2020-04-03
Minskad färjetrafik mellan Göteborg och Gent/Immingham

2020-03-25
Begränsning i tjänsten Inbärning med anledning av COVID-19

2020-03-23
Italien stänger ner företag till följd av COVID-19

2020-03-19
Viktig information gällande exportförbud på skyddsutrustning

2020-03-17

Uppdatering gällande flygfrakt till och från Europa

2020-03-16
Viktig uppdatering gällande transporter inom Europa med anledning av COVID-19

2020-03-13
Flygcharter i egen regi

2020-03-12
Uppdatering kring situationen gällande COVID-19

2020-03-12
Flygfrakt till USA påverkas av Coronavirus

2020-03-10
Utökad karantän i Italien

2020-03-03
Status gällande COVID-19

2020-02-24
Industrin i Kina återgår långsamt till det normala med kapacitetsbrist som följd

Vi kommer fortsätta följa situationen med spridningen av COVID-19 väldigt noga och informera dig om utvecklingen via denna sida.