open/close

DSV is open for business – trots rådande situation med COVID-19

Vi håller era leveranskedjor igång - men störningar är oundvikliga

Situationen med COVID - 19 utvecklas snabbt, men DSV är väl förberedda för att hålla våra kunders leveranser igång - särskilt för högprioriterade varor som mediciner, skyddskläder och mat.

Som en av de största leverantörerna i transportbranschen, kommer vi utnyttja vår styrka för att söka ytterligare kapacitet, efter behov och tillgänglighet. När problem uppstår arbetar våra team tillsammans med våra transportörer och leverantörer för att hitta alternativ och kapacitet. Vi ser till exempel att flygbolagen börjat flyga utan passagerare för ökad lastkapacitet. 

Vi arbetar även med actions och förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för virusets spridning och påverkan inom DSVs verksamhet, vilket du kan läsa mer om i nedan information. Sidan uppdateras löpande.

Vad gör vi för att säkra våra kunders leveranser?

Huvudsaklig fokus för DSV är att upprätthålla produktionen efter de förutsättningar som ges och att ge våra kunder en så bra service som möjligt, samtidigt som vi säkerställer att vår personal, leverantörer och kunder hålls säkra från smitta.

Kristeam

DSV har aktiverat sitt Crisis Respons Team på både global och nationell nivå. Representanter från högsta ledningsnivå samt nyckelpositioner, följer utvecklingen noga och löpande med dagliga avstämningar och åtgärder enligt de råd och rekommendationer som kommer från svenska myndigheter. Nödvändiga åtgärder träder i kraft med omedelbar verkan när så krävs.

Under dagliga möten hanterar och utvärderar Crisis Respons Team:

-      Nyheter från myndigheter och regering
-      Status hos kunder, leverantörer och personal
-      Beslut om eventuella åtgärder
-      Aktuell produktionsstatus
-      Behov av extern och intern information

Strikta förhållningsregler för personal och chaufförer/leverantörer

DSV följer strikt WHOs, Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och råd gällande COVID-19. Bland annat har information gått ut till både personal och leverantörer om att hålla god handhygien, använda handsprit och hålla behöriga avstånd.

Förhållningsregler för våra chaufförer

  • Vid lastning/lossning hos kund gäller först och främst direktiv från kund, vilka måste vara kända för DSV senast i samband med bokning
  • Vid ankomst till DSVs terminal har våra chaufförer skyldighet att uppge om man kört internationell trafik de senaste 14 dagarna
  • Chaufför som kör internationell trafik, får inte lämna hytten under någon del i lastnings-/lossningsförfarandet. Fraktdokumenten ska hanteras på ett säkert sätt och utan fysisk kontakt med personal på plats
  • Våra chaufförer har skyldighet att informera om hälsotillstånd inför lastning och/eller lossning
  • Instruktion har gått ut kring hur leverantör/transportör ska agera om sjukdomssymptom uppstår i samband med uppdrags utförande


Förhållningsregler till vår personal:

  • Tjänsteresor och möten har, såväl internt som externt, ersatts med Skype eller liknande alternativ
  • Verksamhetskritiska fysiska möten ska godkännas av VD och begränsas till max 4 personer
  • Personal ska stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, oavsett om man misstänker smitta från COVID-19 eller ej
  • Tjänstemän arbetar hemifrån i största möjliga mån 
  • Personal har avrådits från resor privat 


Instruktioner gällande övriga besök på DSVs kontor och terminaler

DSV har stängt sina kontor och terminaler för externa besök. 

Noggrann bevakning av riskområden

DSV håller en noggrann bevakning av det nya Coronavirusets utveckling samt de restriktioner som införs i länder runtom i världen. Vi vidtar åtgärder för transport, lastning och lossning i förhållande till de krav och risker som finns.

Information om stängda gränser/karantän i Europa per land

I nuläget har inget land infört restriktioner eller andra åtgärder som får direkt inverkan på transporter till och från respektive land, utan åtgärderna är avsedda att minska riskerna för smittspridning genom att minimera resandet. Däremot får införda begränsningar och stängningar av gränser en indirekt påverkan genom förlängda ledtider och ökade kostnader.

 Nedan tabell visar de länder som har stängt sina gränser och/eller satts i karantän. Listan uppdateras löpande:

*OBS! Tänk på att det är extremt viktigt att innan bokning kontrollera att godset, oavsett marknad, både kan lastas och lossas i enlighet med bokning. Vår möjlighet att lagra godset i mottagarlandet är väldigt begränsat, vilket kan leda till stora extrakostnader om vi ej kan lossa godset hos mottagaren.

Land/
Country
Stängd gräns/
Border closed
Karantän/
Quarantine
Transporter tillåtna/
Transports allowed

Kommentarer/
Comments

Finland x x
Danmark x x
Norge x x
 UK   x Flera företag stängda vilket försvårar lastning och lossning i landet
Frankrike x x
Italien x x *Ett stort antal företag håller stängt. Enbart samhällskritiska verksamheter tillåts hålla öppet
 Spanien   *Ett stort antal företag håller stängt. Enbart samhällskritiska verksamheter tillåts hålla öppet
Tyskland x x
Österrike x x
Slovakien x x
Polen x x
Tjeckien x x
Serbien x x
Ryssland x x
Turkiet      x Begränsningar i kapacitet till följd av att chaufförer som varit i Europa riskerar karantän vid hemkomst

  

Frågor och svar

Via nedan länkar till vår globala hemsida kan du ta del av frågor och svar samt få information per DSV-land och region gällande COVID-19 på engelska:

FAQ på engelskaGlobal Information via www.dsv.com

Tidigare information

Nedan finner du länkar till tidigare information som gått ut:

2020-04-03
Minskad färjetrafik mellan Göteborg och Gent/Immingham

2020-03-25
Begränsning i tjänsten Inbärning med anledning av COVID-19

2020-03-23
Italien stänger ner företag till följd av COVID-19

2020-03-19
Viktig information gällande exportförbud på skyddsutrustning

2020-03-17

Uppdatering gällande flygfrakt till och från Europa

2020-03-16
Viktig uppdatering gällande transporter inom Europa med anledning av COVID-19

2020-03-13
Flygcharter i egen regi

2020-03-12
Uppdatering kring situationen gällande COVID-19

2020-03-12
Flygfrakt till USA påverkas av Coronavirus

2020-03-10
Utökad karantän i Italien

2020-03-03
Status gällande COVID-19

2020-02-24
Industrin i Kina återgår långsamt till det normala med kapacitetsbrist som följd

Vi kommer fortsätta följa situationen med spridningen av COVID-19 väldigt noga och informera dig om utvecklingen via denna sida.