open/close

Din åsikt är viktig för oss!

På DSV vill vi ständigt förbättra oss inom de områden som betyder mest för våra kunder. Mot denna bakgrund genomför DSV sedan en tid tillbaka löpande, globala kundundersökningar. Slumpmässigt utvalda företag får ett mail med 4 korta frågor, en huvudfråga och tre följdfrågor, där svaren utgör viktig information i vårt förändringsarbete.

Hur bedöms svaren?
Bilden nedan visar hur vi bedömer svaren på huvudfrågan: "Hur troligt är det att du kommer att rekommendera DSV för en vän, kollega eller affärspartner?" Svaren anges på en poängskala mellan 0-10. Röd markering vid svar 0-6 bedömer vi som en missnöjd kund. Gul markering vid svar 7-8 bedöms som neutralt, det vill säga varken nöjd eller missnöjd, och grön markering vid svar 9-10 bedömer vi som en nöjd kund. 

NPS 

Återkoppling och korrigering är viktigt 
Vid svar 0-6 återkopplar vi alltid till våra kunder för fler detaljer och möjlighet att kunna korrigera eventuella fel och brister. Sedan starten har vi sett en tydlig positiv utveckling i svaren från undersökningen, vilket visar att er feedback tas på största allvar. Vi förbättrar oss där det behövs. Därför är vi väldigt tacksamma om du vill ta dig tid att besvara undersökningen om du skulle bli en av våra utvalda kunder.