open/close

Kvalitet & certifikat

Att arbeta med kvalitetsfrågor är en självklarhet för DSV.

Med fokus på effektivitet, säkerhet, kundtillfredsställelse och ständig utveckling strävar vi efter att ge våra produkter och tjänster en prägel av professionalitet och miljömedvetenhet.

Samtliga DSV-bolag i Sverige är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AEO för tull och säkerhet. Dessutom är DSV Solutions i Landskrona certifierade enligt ISO 13485:2016 för att tillhandahålla medicinska produkter och tillhörande tjänster i Europa. Samtliga siter har tillstånd för lagring och hantering av livsmedel, i Landskrona även för EKO/KRAV märkta varor.

Du finner certifikat för nedladdning genom menyn till vänster.

Ladda ner vår Hållbarhetsredovisning via nedan länk där du kan läsa mer om våra policies och arbete kring miljö, CSR, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.

Hållbarhetsredovisning, verksamhetsåret 2019

Hållbarhetsredovisning