open/close

Kvalitet & miljö

Att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor är en självklarhet för DSV.

Med fokus på effektivitet, säkerhet, kundtillfredsställelse och ständig utveckling strävar vi efter att ge våra produkter och tjänster en prägel av professionalitet och miljömedvetenhet.

Samtliga DSV-bolag i Sverige är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och AEO för tull och säkerhet. Du finner certifikat för nedladdning genom menyn till vänster.

Ladda ner vår Hållbarhetsredovisning via nedan länk där du kan läsa mer om våra policies och arbete kring miljö, CSR, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.

Hållbarhetsredovisning, verksamhetsåret 2018

Hållbarhetsredovisning