open/close

Evelina Weich, Miljöspecialist på DSV

Evelina Weich arbetar på DSV som Miljöspecialist med frågor kring hållbar logistik och miljöpåverkan.


Evelina har studerat miljö- och klimatstrategi på Lunds universitet i 5 år med en masterexamen som resultat.  Masteruppsatsen skrev hon på DSV i Landskrona 2015 och efter examen började hon på DSV som Miljöspecialist.

 

”Jag tycker transport- och logistikbranschen är mycket intressant ur ett hållbarhetsperspektiv i allmänhet och ur miljösynpunkt i synnerhet. Det vi försöker skapa på DSV är transporter som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt försvarbara. Med tanke på branschen vi tillhör finns det flera hållbarhetsrelaterade problem att tackla och det är här jag kommer in i bilden”, säger Evelina Weich.

 

Hållbarhet har tre dimensioner som består av miljö, sociala frågor och ekonomi som är tätt förankrade, varav miljöfrågorna hör till min specialitet. Det som är intressant i transportbranschen är att traditionellt mjuka värden, såsom miljö och etiska regler, nu blivit hårdare värden och många gånger en direkt förutsättning för företag att kunna konkurrera på en marknad där hållbarhetsfrågor tar allt större plats”.

 

”Jag har ett väldigt stimulerande arbete i en spännande bransch  där utvecklingen går snabbt framåt mot alternativa bränslen som HVO (syntetiskt diesel), gas, el- och tåglösningar för att nämna några. Men en bättre miljö hänger inte enbart på den tekniska utvecklingen. Vi måste även jobba med samhälls- och beteendeförändringar för att nå våra mål. Det är en kombination av dessa faktorer som ger oss en hållbar logistik och bättre miljö”.

 

”Jag finns alltid tillgänglig för våra kunder och svarar gärna på frågor och tar fram miljökalkyler och informationsmaterial kring vårt miljö- och CSR-arbete”, avslutar Evelina Weich.

 

Kontakta gärna Evelina på: evelina.weich@se.dsv.com