open/close

Hållbarhetsredovisning Sverige

Som en av de ledande leverantörerna av transport- och logistiktjänster, känner DSV ett stort ansvar för att reducera transportindustrins inverkan på miljön.

Inom DSV arbetar vi aktivt med att minska vår påverkan på den yttre miljön. Vi är ISO-14001 certifierade och bedriver ett systematiskt miljöarbete som genomsyrar verksamheten. Våra fokusområden är att öka fyllnadsgraden på våra lastbärare, minska tomkörningen, optimera fordonsflottan och öka implementeringen av alternativa drivmedel. För våra anläggningar arbetar vi löpande med att reducera energiförbrukningen, köpa miljöklassad el och optimera avfallshanteringen.

Läs mer om vårt arbete inom miljö och hållbarhet i vår Hållbarhetsredovisning via nedan länk. Här finner du även våra policies och arbete kring CSR, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.

Hållbarhetsredovisning 2020

Hållbarhetsinformation