open/close

Global Responsibility report

DSV Panalpina släpper 2020 års Global Responsibility report med höjda ambitioner

Vi ökade våra ambitioner kring Corporate Responsibility under ett utmanande 2020

Martin Andreasen, Executive Vice President, Group Compliance, säger:
”Jag är stolt över de framsteg och prestationer vi gjort under 2020 inom alla områden av Corporate Responsibility. Hela organisationen har visat att vi genom hårt arbete och engagemang kunde fortsätta med att göra meningsfulla förbättringar, även under COVID-19-krisen. Med en uppdaterad strategi och de nya ambitiösa mål vi har satt upp för oss själva inom alla områden, har vi byggt en solid grund för fortsatt förbättring.”

Efter att ha uppdaterat sin strategi beslutade DSV Panalpina att anpassa sina ansvarsområden till  ytterligare fyra av FN: s hållbara utvecklingsmål, vilket innebär att företaget nu fokuserar på totalt nio mål.

Stärkt åtagande att minska koldioxidutsläppen


En av de många höjdpunkterna under 2020 var utvecklingen av företagets ambitiösa mål för att minska sina globala koldioxidutsläpp, vilka sedan godkändes av Science Based Targets Initiative. Fram till 2030 är målen att minska utsläpp av scope 1 och 2 (t.ex. från företagsbilar, kontor och lager) med 40% och utsläpp av scope 3 (t.ex. från godstransporter hos underleverantörer) med 30% med 2019 som baslinje.

”Vi som företag har ett ansvar att driva vår egen verksamhet och branschen mot att minimera miljöpåverkan från transport- och logistiktjänster. Genom att sätta ambitiösa mål och ha ett starkt fokus på hållbarhet i hela företaget har vi förbättrat våra ansträngningar och genomfört många nya initiativ under 2020, säger Lindsay Zingg, Senior Director Sustainability.

Ytterligare höjdpunkter från rapporten


Utöver miljöaktiviteterna implementerade DSV Panalpina också ett nytt hälso- och säkerhetsprogram som syftar till att minska arbetsrelaterad risk och förbättra de anställdas hälsa. I tillägg publicerade en ny policy för mångfald och inkludering, med obligatorisk utbildning för personalchefer och HR-personal. Man har även fortsatt fokus på att skapa medvetenhet om DSVs Code of Conduct för anställda och leverantörer.

För första gången har DSV Panalpina fått formell bekräftelse från Global Reporting Initiative (GRI) att rapporten har genomgått och slutfört tjänsten för väsentlighetsupplysningar 2021.

Läs hela rapporten via nedan länk:

 Global Responsibility report