open/close

Global Responsibility report

DSV Panalpina har gort stora framsteg när det gäller företagets arbete för ett ökat ansvar och hållbarhet, vilket du kan läsa mer om i koncernens Responsibility report för verksamhetsåret 2019

När DSV inledde sitt samarbete med Panalpina, användes följande tagline: "Att uppnå mer tillsammans", vilket också är ett passande citat för vår strategi gällande företagsansvar. Därför kombinerades det bästa av både DSV och Panalpinas ansträngningar för att fortsätta med de initiativ som har högst påverkan. När integrationen avföretagen är klar världen över kommer en ny strategi för företagens ansvar, med ännu högre ambitioner, att presenteras.

Jens Bjørn Andersen, Koncernchef, säger: ”Jag är övertygad om att dessa starka initiativ, från både DSV och Panalpina, kommer att hjälpa oss att nå våra ambitioner inom detta område. Vi vill minska vår påverkan på miljön, ge en säker och hälsosam arbetsplats för våra anställda, fortsätta att vara en ansvarsfull affärspartner och delta aktivt i det globala samhället. Vi har kunskapen och det organisatoriska engagemanget att vara valet för de som söker hållbar transport och logistik. ”

Höjdpunkter från rapporten:

  • Vi har åtagit oss att satsa på vetenskapligt baserade mål  (SBT) och kommer att sätta mål för en minskning av växthusgaser under första halvåret 2020
  • Vi tillhandahöll lagerutrymme och transporterade nödutrustning när stora delar av Malawi översvämmades av Cyclone Idai 2019
  • Vår uppförandekod fick en omfattande uppdatering av befintligt innehåll och nya ämnen introducerades som beskriver vår ståndpunkt mot t.ex.
    penningtvätt och modern slaveri
  • Ett nytt partnerskap undersöker hur vindkraft kan användas för att producera förnybart väte för vissa tunga fordon
  • Ett nytt CO2-rapporteringssystem kommer att förbättra vår förmåga att beräkna och minimera koldioxidavtrycket för kundtransporter

Läs hela rapporten via nedan länk:

 Global Responsibility report