open/close

Vår miljösatsning för ett fossilfritt styckegodssystem

För att minska vår miljöpåverkan har vi påbörjat omställningen från diesel till HVO 100 och höginblandade drivmedel för ett fossilfritt inrikes styckegodssystem

I enlighet med vår ISO 14001-certifiering arbetar vi efter en ständig förbättring och uppföljning av vårt miljöarbete. Som ett led i detta arbete arbetar vi aktivt med implementering av alternativa drivmedel i fordonsflottan. 

HVO kan blandas i diesel eller ersätta diesel helt i dieselmotorer utan att motorn
byggs om. Kemiskt är HVO en kopia av konventionellt diesel och har under olika produktnamn blandats i miljödiesel under en längre period. HVO baseras på vegetabiliska oljor samt slaktavfall och uppvisar mycket goda utsläppsegenskaper.

Vårt inrikes styckegodssystem förbrukar ca 9 miljoner liter diesel per år, vilket motsvarar CO2-utsläpp på 26 000 ton. Genom att styra om från diesel till HVO 100 och höginblandade drivmedel räknar vi med att kunna reducera våra CO2 utsläpp avsevärt. Vårt mål är att nå en 50% CO2 reduktion i vårt inrikes styckegodssystem under förutsättning att alternativ till diesel finns tillgängliga på marknaden.