open/close

DSV Panalpina arbetar mot vetenskapligt baserade miljömål

Mål håller på att tas fram enligt Science Based Targets (SBT)-initiativet

DSV Panalpina har åtagit sig att följa Science Based Targets (SBT)-initiativet.

Utöver goda avsikter

SBT-målen anger hur mycket och hur snabbt DSV Panalpina behöver minska utsläppen. Målen kommer att fungera som en baslinje för koncernens framtida insatser inom hållbarhet, både för företagets direkta scope 1- och 2-utsläpp, och för dess indirekta scope 3-utsläpp, som inkluderar underleverantörer.

”Att sätta upp vetenskapligt baserade mål ger verklig betydelse för att minska utsläppen och betyder mer än goda avsikter”, säger Jesper Petersen, Senior Director, Group CSR och förklarar:

”Detta åtagande skapar något vetenskapligt att mäta våra framsteg mot. När våra mål har fastställts och godkänts måste alla företag och anställda i koncernen bidra till att uppnå dem. Vi måste börja arbeta på nya sätt och tänka innovativt i samarbetet med våra affärspartners.”

Med innovativa lösningar och ett mål för minskade scope 3-utsläpp, kommer DSV Panalpina även kunna stödja våra kunder i att minska deras koldioxidutsläpp, vilket gör detta åtagande till en win-win för båda parter.

Och målen är även bra för resultatet: ”Vi kan öka kostnadseffektiviteten genom att minska energikostnaderna”, säger Lindsay Zingg, Director, Sustainability, Group CSR.


Läs mer om Science Based Targets (SBT)-initiativet.