open/close

DSV Panalpina arbetar mot vetenskapligt baserade miljömål

Mål har tagits fram enligt Science Based Targets (SBT)-initiativet

DSV har godkänt vetenskapliga mål för utsläppsminskningar för växthusgaser (GHG). Dessa minskningar kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, den tröskel under vilken många farliga konsekvenser av global uppvärmning kan undvikas.

Fram till 2030 är vi fast beslutna att:

  • minska vårt absoluta utsläpp av scope 1 och 2 med 40% (baslinjeåret är 2019)
  • minska våra absoluta omfattning av scope 3-utsläpp med 30% (baslinjeåret är 2019)

Scope 1 och 2 innefattar företagets direkta utsläpp från produktionen. som t ex utläpp vid godstransporter, samt indirekta utsläpp, som t ex uppvärmning av terminaler. Scope 3 innefattar utsläpp i andra hand från underleverantörer.

Science Based Targets-initiativet är ett gemensamt initiativ av Carbon Disclosure Project, FNs Global Compact, World Resources Institute och World Wildlife Federation, och är utformat för att öka företagens ambition mot klimatskydd genom att införa en ny strategi för företagets mål för minskade utsläpp -miljö.

Vårt engagemang för Science Based Target-initiativet styr inte bara vårt hållbarhetsarbete utan säkerställer också att vår koldioxidsnåla transformation är anpassad till klimatvetenskapen.

”Vi som företag har ett ansvar att driva vår egen verksamhet och branschen mot att minimera miljöpåverkan från transport- och logistiktjänster. Genom att sätta ambitiösa mål och ha ett starkt fokus på hållbarhet i hela företaget har vi förbättrat våra ansträngningar och genomfört många nya initiativ under 2020, säger Lindsay Zingg, Senior Director Sustainability.


Läs mer om Science Based Targets (SBT)-initiativet på vår globala hemsida.