open/close

DSVs Hållbarhetsredovisning redovisar vårt arbete inom, miljö, CSR, säkerhet och kvalitet

I DSVs Hållbarhetsredovisning kan du läsa om vårt lokala arbete inom viktiga områden som t ex miljö, CSR, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet i Sverige.

Ladda ner vår Hållbarhetsredovisning via nedan länk där du kan läsa mer om våra policies och arbete kring miljö, CSR, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.

Hållbarhetsredovisning 2020 - för verksamhetsåret 2019

Hållbarhetsredovisning