open/close

DSV arbetar för en hållbar ekonomi och framtid

Vi strävar efter att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet, genom hög kvalitet, god service, effektiv resursanvändning, teknikutveckling och innovativa lösningar. Vi satsar även på långsiktig och anpassad kompetensutveckling hos vår personal.

Läs mer i vår ekonomiska rapport för verksamhetsåret 2019 (på engelska):

Annual report 2019