open/close

Anställda och arbetsmiljö inom DSV

Att säkerställa nöjda medarbetare och en säker arbetsmiljö är högsta prioritet

DSV förlitar oss starkt på våra kompetenta, engagerade och lojala medarbetare för att leverera de löften vi ger till våra kunder. Det är därför vi har gjort det till vår högsta prioritet att tillhandahålla en bra och säker arbetsmiljö för alla anställda i hela den globala organisationen. Detta är en del av både vår företagsstrategi och code of conduct.

Förebygga snarare än att bota

Vi strävar efter att förhindra arbetsskador och olyckor från att någonsin inträffa. Därför fokuserar vi intensivt på att minimera risker och öka medvetenheten om säkerheten för våra anställda: incidenter eller olyckor registreras och granskas för att klargöra orsaken samt bedöma behovet av anpassningar till befintliga rutiner.

Respektera mänskliga rättigheter

I linje med DSVs värden, och vår Code of conduct, stöder, respekterar och skyddar vi internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive arbetarrättigheter, i vår verksamhet och genom våra affärsrelationer med tredje parter. Vi vill att våra anställda och partners ska känna sig trygga i kunskapen om att vi gör saker rätt och säkerställer skyddet av mänskliga rättigheter hela tiden.