open/close

Vårt sociala ansvar - CSR och globala policys

DSV arbetar enligt FN:s Global Compact och mål för en hållbar utveckling samt framtagna policys

Varje år släpper DSV Panalpina en dedikerad rapport som beskriver vårt arbete och resultat inom CSR, compliance och governance.

Nedan finner du de  globala rapporter  samt framtagna policys inom CSR som har publicerats på vår globala koncernsida www.dsv.com:

CSR-rapporter

CSR-Policys