Om DSV

DSV-koncernen är en global leverantör av transport- och logistiktjänster

Med kontor och anläggningar i mer än 80 länder på sex kontinenter, tillhandahåller DSV logistiklösningar för tusentals företag dagligen. Vår räckvidd är global men vår närvaro är lokal och nära våra kunder.

DSV står för "De Sammensluttede Vognmaend" och är noterat på NASDAQ i Köpenhamn  där vi ingår i C25 index som en av de 25 mest omsatta aktierna på Köpenhamnsbörsen. DSV A / S är moderbolag och vår organisation är indelad i tre divisioner: DSV Air & Sea, DSV Road och DSV Solutions.

DSV Road

DSV Road är en av tre ledande logistikleverantörer i Europa. Mer än 20 000 lastbilar transporterar dina varor på ett snabbt, effektivt, flexibelt och miljövänligt sätt inom hela Europa.

DSV Air & Sea

DSV Air & Sea erbjuder alternativa färdvägar och flexibla avgångstider som anpassas till de mest krävande logistiska utmaningar till och från hela världen. Vi hanterar mer än 2 600 000 TEU sjöfrakt och 1 700 000 ton flygfrakt per år.

DSV Solutions

På DSV Solutions skapar vi mervärde genom att utforma och leverera logistiklösningar som ökar våra kunders drifts-och kostnadseffektivitet.
Vi driver mer än 400 lager på totalt 6 000 000 m2 i världen.