open/close

Befraktning av fartyg

Våra tjänster omfattar alla aspekter vid befraktning av fartyg och våra skräddarsydda tjänster finns tillgängliga över hela världen

Vi erbjuder alla typer av tjänster som berör befraktning av fartyg, såväl hel- som delbefraktning, flera efterföljande resebefraktningar baserade på fraktavtal samt tidsbefraktning.

DSVs fartygsmäklare världen över

Vårt engagerade team erbjuder alla aspekter av fartygsbefraktning, även projekthantering, planering och utförande. Våra skräddarsydda tjänster finns tillgängliga över hela världen. Vi arbetar med ett antal industrier och använder oss av de fartyg som krävs, däribland följande:

  • Bulklastfartyg
  • Fartyg för tung last
  • Rorofartyg
  • Kustfarare
  • Delvis nedsänkbara fartyg
  • Bogserbåtar och pråmar

Som fartygsmäklare har vi direkt kontakt med våra partners för att säkerställa flexibilitet, låga kostnader och snabba svarstider. För att säkerställa lyckade transporter övervakar våra egna erfarna hamnkaptener lastningar, omlastningar och lossningar.

Få ett prisförslag

Få en offert