open/close

Farligt gods

DSV Road ger dig tillgång till rätt kompetens vid transport av farligt gods

Säker transport av farligt gods

I dagens samhälle transporteras stora mängder farligt gods, vilket ställer höga krav på de företag som hanterar och transporterar gods vars egenskaper kan orsaka skador på människor, miljö och egendom.

På DSV Road har vi den kunskap, erfarenhet och utrustning som krävs för att hantera och transportera ditt farliga gods på ett säkert sätt. Med egna säkerhetsrådgivare kan vi guida dig igenom samhällets föreskrifter och utbilda din personal enligt de krav som regelverken anger. Det är viktigt att alla som berörs av transportkedjan är medvetna om de risker och konsekvenser en felaktig hantering kan medföra.

Insourcing eller outsourcing?

Ansvaret för att farligt gods förpackas, märks, etiketteras och dokumenteras korrekt ligger på avsändaren och viktiga frågor att ställa sig inför beslutet att hantera farligt gods i egen regi eller via tredje part kan därför vara:

• Är vår personal utbildad för att uppfylla de krav som finns?
• Vill vi lägga tid på farligt gods framför kärnverksamheten?
• Har vi den kompetens och utrustning som krävs?

Om du svarar nej på någon av dessa frågor kan DSV Road och våra säkerhetsrådgivare hjälpa dig med:

• Transport av farligt gods enligt gällande regelverk
• Utbildning som är anpassad för ditt företags behov
• Tolkning av regelverken gällande farligt gods

Certifiering, kvalitetssystem och policys

DSV Road AB är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och är även granskade mot kemiindustrins kvalitetssystem - SQAS. I tillägg arbetar vi enligt en, av företagsledningen utfärdad, farligt gods-policy.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna någon av DSV Roads säkerhetsrådgivare vid ytterligare frågor om farligt gods eller vid intresse av våra tjänster:

Mats Amonsson, mail: mats.amonsson@se.dsv.com tel: 031- 583839
Ronny Nilsson, mail: ronny.nilsson@se.dsv.com tel: 0418 - 381158

Vi använder cookies för statistiska ändamål och för en förbättrad användarupplevelse. Om du surfar till denna webbplats samtycker du till användandet av cookies Läs mer i vår cookiepolicy Close
Få en offert