open/close

Kinesisk CCAM

China Customs 24 Hour Advance Manifest Fee (CCAM)

 

Den kinesiska tullen har sedan tidigare beslutat om skärpta regler beträffande informationslämning för varor som importeras i containerenheter.

Informationen kring denna fråga har inte varit entydig. Dock vet vi följande:

Senast 24 timmar före oceanfartygets avgång i Europa (eller andra världsdelar) skall följande information ha överlämnats till rederiet:

  • Avsändare (Shipper’s) namn och adress
  • Mottagare (Consignee’s) namn och adress
  • Notify party’s namn och adress (vid ”To order” B/L)
  • Fullständig godsbeskrivning (Cargo Description)
  • Bruttovikt (Gross weight)
  • Antal kolli (Total number of packages)
  • Typ av kolli (Type of packages)
  • Containernummer
  • Sigillnummer (Container Seal number)
  • Farligt gods beskrivning (UN Dangerous Goods number and IMDG Class)

Den kinesiska tullmyndigheten kommer att godkänna eller begära in kompletterande uppgifter om sändningen före avgång från lastningshamn. Vidare kan man även komma att meddela att sändningen ej får lastas ombord om informationen inte anses uppfylla kraven.

Ovanstående regler liknar i mångt och mycket de som sedan tidigare appliceras för exportlast till USA.

Då denna nya regel medför ökad administration nödsakas DSV Air & Sea att införa en avgift (CCAM Fee) om SEK 280 per sändning.

För ytterligare information vänligen kontakta ditt närmaste DSV Air & Sea kontor  

Vi använder cookies för statistiska ändamål och för en förbättrad användarupplevelse. Om du surfar till denna webbplats samtycker du till användandet av cookies Läs mer i vår cookiepolicy Close
Få en offert