open/close

DSVs vision och fokusområden

Vår vision bygger på fem strategiska fokusområden som stödjer DSVs ambitioner

Vår vision

Vi ska vara en ledande global leverantör som uppfyller våra kunders behov avseende transport- och logistiktjänster. Med en om-fattande tillväxt i kombination med att vara bland de mest lönsamma i branschen, har vi möjlighet att sätta takt och rikting för vår egen utveckling och samtidigt förbli en attraktiv affärspartner

 Strategiska fokusområden

Tillväxt
Vi fokuserar aktivt på lönsam tillväxt, både genom en solid organisk tillväxt, över marknadens nivå, och en aktiv strategi för strategiska förvärv.

Kundfokus
Vi erbjuder globala och konkurrenskraftiga transport- och logistiklösningar av konsekvent hög kvalitet till våra kunder.

Processer & IT
Effektiva och konsekventa interna affärsprocesser är avgörande för att vi ska kunna hålla driftskostnaderna på en låg nivå för att fortsatta kunna vara konkurrenskraftiga och levererar tillförlitliga tjänster av hög kvalitet.

Organisation
Vi är en platt organisation med ett tydligt mål att skapa rätt balans mellan lokala och centrala uppgifter och ansvarsområden med starkt lokalt ägarskap.

Medarbetare
Det är viktigt för DSV att våra skickliga och lojala medarbetare motiveras och utvecklar sina kompetenser i enlighet med omvärldens växande krav på vår verksamhet. Vi har därför ett starkt fokus på att tillhandahålla relevant utbildning, karriärutvecklingsmöjligheter och en bra och attraktiv arbetsmiljö som stöds av väl fungerande IT-verktyg.