Brand i Skövde under kontroll

Branden i Skövde är nu under kontroll men har medfört en viss försening av gods som skulle ha gått ut under eftermiddagen i går. Vi förväntar oss vara helt i fas med all distribution under dagen, den 10/4.  Ingen inhämtning av gods har påverkats av förseningen. 

Vi hoppas på förståelse för de leveranser som påverkades av gårdagens förseningar. 

Med vänliga hälsningar 
DSV