open/close

Strömavbrott i Norrköping

Det är för närvarande strömavbrott på och kring DSVs kontor i Norrköping och vi har av den anledningen ingen möjlighet att besvara samtal eller e-post till vår personal och inrikes kundtjänst i Norrköping. I nuläget har vi inte fått någon prognos på när felet ska vara avhjälpt, men vi hanterar de ärenden som kommit in via mail, till exempelvis kundtjänst, så fort som möjligt när strömmen kommit tillbaka. 
 
Vi uppdaterar utvecklingen här på vår hemsida efterhand som vi får mer information. Vi beklagar rådande situation och hoppas på att felet åtgärdas snarast. 

Med vänliga hälsningar 
DSV