open/close

Snöoväder i Norge

Nattens snöfall i Norge skapar förseningar i trafiken till och från Langhus, med förlängda ledtider som följd. Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV vid frågor kring dina transporter under rådande situation.