open/close

Varsel lagt om både strejk och lockout i svenska hamnar

Svenska hamnar hotas av konflikt sedan varsel lagts om strejk och lockout med början den 23/1 och en vecka framåt. Flera svenska hamnar berörs och bland de i nuläget angivna hamnarna är det främst trafiken via RoRo terminalen i Göteborgs hamn (och inte APMT terminalen) som påverkas. Där är konflikten varslad till att gälla den 27/1 mellan kl: 14:00 – 23:59 och den 28/1 mellan kl: 14:00 – 23:59. 

Medlare har utsetts för att, med början redan i helgen, försöka lösa konflikten innan stridsåtgärderna träder i kraft. Misslyckas medlingen, medför konflikten både begränsningar i kapacitet i de berörda hamnarna och risk för längre ledtider. 

Då förutsättningarna hela tiden kan förändras med nya varsel gällande tider och vilka hamnar som kan komma att omfattas av konflikten, hänvisar vi till www.transportforetagen.se och deras nyheter för löpande information.

Vid specifika frågor gällande era transporter, är ni välkomna att kontakta er ordinarie kontaktperson hos DSV

Kontaktinformation till ditt lokala DSV-kontor