open/close

Övertidsblockad i Finland

På grund av den övertidsblockad som meddelats av Finlands Transportarbetarförbund, AKT, hanterar deras medlemmar inte enheter utan förare, släpvagnar, maskiner, nya bilar etc. under helger mellan den 8-28 oktober. 

Ovanstående situation påverkar lossning av de fartyg som anländer under helgerna och vissa färjeavgångar kan komma att ställas in, vilket i sin tur innebär förseningar vid både import- och exportleveranser. 
 
Vänligen kontakta din bokningskontakt vid frågor gällande dina transporter enligt ovan. Kontaktinformation finner du här på vår hemsida: www.se.dsv.com

Med vänliga hälsningar
DSV