open/close

Störning i distributionen i områdena Eskilstuna, Västerås och Gävle

Störning i distributionen i områdena Eskilstuna, Västerås och Gävle.

För närvarande har vi stora produktionsstörningar inom vår styckegodsverksamhet i Västerås, Eskilstuna och Gävleområdet. Främst beror detta på stor kapacitetsbrist inom distribution i dessa geografiska områden, vilket medför att vi ligger flera dagar efter i produktionen. Vi arbetar aktivt med att söka kapacitet i områdena för att komma i fas. Under v28-29 kommer det fortsatt att vara störningar, men vi beräknar att vara i fas under vecka 30.
 
I Gävle har vi under dagen dessutom tvingats göra ett snabbt byte av transportör pga av en konkurs. Nya bilar är på plats men det kommer vara störningar under kommande veckor innan vi är helt i fas även här.
 
Vi beklagar dessa störningar och vi gör allt vi kan för att lösa situationen snarast möjligt.

Vänligen kontakta din bokningskontakt på DSV vid frågor kring dina transporter enligt ovanstående information. Kontaktinformation finner du på www.se.dsv.com
 
Med vänliga hälsningar
DSV